Home

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging “De Verzamelaar.
Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De vereniging is opgericht op 8 februari 1951 en Koninklijk goedgekeurd op 7 april 1961.
De vereniging bestaat uit 8 afdelingen die onder andere beurzen en tentoonstellingen organiseren.