Verzamelaartjes

Verzamelaartjes reglement

 • Plaatsing van een niet commerciële advertentie is voor iedereen gratis.
 • Uitsluitend verzamelaartjes die met verzamelen te maken hebben worden geplaatst.
 • Stuur de tekst minstens 5 weken voor het verschijnen van het blad naar:
  dhr. C. Meijer, Goudmos 32, 2914 AH Nieuwerkerk a/d IJssel,
  via e-mail naar: secretariaatdeverzamelaar@gmail.com,
  of via het formulier voor plaatsen van een Verzamelaartje.
 • Typ uw tekst in of gebruik het invulformulier voor het opgeven van uw verzamelaartje. Doe dit in blokletters en gebruik 1 letter of spatie per blokje (ook een spatie is een teken).
 • Richtlijn maximaal 210 tekens. (gebruik eventueel het onderstaande stramien voor een verzamelaartje)
 • Gebruik zo min mogelijk afkortingen, niet iedereen begrijpt ze.
 • Eén foto kan meegestuurd worden en wordt geplaatst als er plek is.
 • Een verzamelaartje moet zijn voorzien van naam, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Is uw verzamelaartje niet geplaatst? Dan wordt het de volgende keer opgenomen.


Plaatsen commerciële advertenties:

Plaatsing op bladzijde 2. Prijs € 15,00 euro per plaatsing of voor een heel jaar € 75,00 (1 plaatsing gratis) en plaatsing op deze pagina (www.de-verzamelaar.nl/verzamelaartjes).
Tekst vak is 75 bij 50 mm of 150 bij 25 mm. Inclusief plaatsing op deze pagina “Verzamelaartjes”.

Het bankrekeningnummer voor betaling is NL49 INGB 0000 601120 t.n.v. ”De Verzamelaar”.

Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor om verzamelaartjes te weigeren