Privacyverklaring

Privacyverklaring De Verzamelaar

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de vereniging “De Verzamelaar” omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn leden en eventuele andere belanghebbenden. Verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels is het bestuur van De Verzamelaar.

Bij aanmelding van nieuwe leden zal hen expliciet gevraagd worden zich akkoord te verklaren met het privacybeleid van De Verzamelaar.

De Verzamelaar verzamelt van zijn leden alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van de vereniging. Deze gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Betalingsgegevens jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (IBAN alleen op bankafschrift)

Deze gegevens worden alleen bewaard door bestuursleden van De Verzamelaar, op zodanige wijze dat deze redelijkerwijs beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang door derden.

De Verzamelaar geeft geen persoonsgegevens van leden door aan derden.

Ieder lid van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd heeft het recht op:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Vergetelheid

Op de website www.de-verzamelaar.nl worden geen persoonsgegevens van de leden opgeslagen. Uitzondering daarop zijn:

 • contactgegevens van de bestuursleden
 • de door leden ingestuurde advertenties, waarin contactgegevens vereist zijn voor eventuele belangstellenden
 • eventueel door leden zelf vermeldde eigen contactgegevens in door hen ter publicatie ingestuurde stukken

Het blad “De Verzamelaar” wordt per post verstuurd door Drukkerij Janssen, Handelstraat 34 A, 6135 KL Sittard. Zie het privacybeleid van Drukkerij Janssen (www.janssengrafimedia.nl).

Alle persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap.

Er worden geen cookies geplaatst op de website www.de-verzamelaar.nl

Voor verdere vragen met betrekking tot het privacybeleid van “De Verzamelaar”, kunt u contact opnemen met de secretaris.